نترنت یک شبکه گسترده جهانی است که میلیون میلیون کاربر از سر تا سر جهان به آن متصل هستند و به همین دلیل یک مکان تبلیغاتی خوب فراهم می شود. اما نکته ای که در تبلیغات موثر است متفاوت بودن و استفاده از راه های درست تبلیغات است.